FIAP, PSA, GPU, RPS......meer dan 300 Prijzen!
Deelnemersreglement 11e Holland International Image Circuit 2018
(International Single Country Circuit)

1 Algemeen

Het Circuit bestaat uit 5 salons, staat open voor iedereen, waar ook ter wereld en wordt georganiseerd overeenkomstig de reglementen van de FIAP (Federation Internationale de L’Art Photographique), PSA (Photographic Society of America), RPS (Royal Photographic Society), GPU (Global Photographic Union) en de Fotobond. Alle acceptaties tellen mee voor FIAP, PSA, RPS en GPU onderscheidingen en zullen worden opgenomen in de PSA Star Rating en Who’s Who.
 
Indien men zijn / haar beelden of bestanden instuurt naar een salon onder FIAP-patronage, accepteert de deelnemer zonder uitzondering en zonder bezwaar dat de ingediende afbeeldingen kunnen worden onderzocht door FIAP om vast te stellen of deze voldoen aan regels en definities van FIAP, zelfs als de deelnemer geen lid is van FIAP. FIAP zal elke mogelijkheid die zij tot haar beschikking heeft gebruiken voor deze onderneming; Elke weigering om samen te werken met FIAP of eventuele weigering om de originele bestanden te overleggen zoals vastgelegd door de camera, of het uitblijven van voldoende bewijs, zal worden gesanctioneerd door FIAP en dat in het geval van sancties naar aanleiding van de niet-naleving van FIAP regelgeving, de naam van de inzender zal worden vrijgegeven in iedere nodige vorm om duidelijk te maken waar er inbreuk gemaakt is op de regels. Het wordt aanbevolen om de EXIF-data in de ingestuurde bestanden intact te laten om eventueel onderzoek te vergemakkelijken.
 
2 Secties
Het Circuit kent 1 divisie: Projected Images. 
Er zijn drie secties: 
 
a. Vrij onderwerp, (PID-Color-Open)
Alle technieken zijn toegestaan, dit geldt alleen voor deze sectie.
 
b. Monochroom (PID-Monochrome-Open)
Definitie FIAP:
Een zwart wit werk bevat de tonen grijs van zeer donker (zwart) tot zeer licht (wit) en is een monochrome werk met al de beschikbare tonen grijs.
Een monochroom werk getoond in één kleur blijft een monochroom werk en is geschikt om te worden getoond in de zwart wit categorie; zo een werk kan worden gereproduceerd in zwart wit in de catalogus van een salon met FIAP Patronage. Aan de andere kant als een zwart wit werk wordt veranderd met een deeltoning of door toevoeging van een kleur wordt het een kleur werk (polychrome) die in de kleuren categorie thuis hoort; zulk een werk valt onder kleuren reproductie in de catalogus van een salon met FIAP Patronage.
 
Definitie PSA:
Een Monochroom werk heeft gevarieerde tinten van niet meer dan één kleur. (gevarieerde tinten van die kleur van heel licht tot heel donker) Dit mag iedere enkele kleur zijn.
Multi getinte beelden (gevarieerde tinten van twee of meer kleuren) en grijs getinte beelden met een accent kleur zijn niet toegestaan.
 
c. Reisfotografie (PTD)
Een reisfoto moet het gevoel van tijd en plaats uitdrukken, en de onderscheidende kenmerken of de cultuur in zijn natuurlijke staat van een land portretteren. Er zijn geen geografische beperkingen. Close-up foto's van mensen of voorwerpen moeten onderscheidende omgeving bevatten. Technieken die aan een element van het oorspronkelijke beeld toevoegen, het verplaatsen, vervangen of verwijderen, behalve door bijsnijden, zijn niet toegestaan. Alle aanpassingen moeten natuurlijk lijken. Omzetten naar monochroom is aanvaardbaar. Afleidingen, zoals infrarood, onaanvaardbaar.
 
Voor alle secties geldt:
De originele beelden dienen door de inzender zelf te zijn gemaakt. 
 
Voor alle secties geldt, indien er sprake is van dierenleed: 
Beelden waarop duidelijk te zien is dat er sprake is van dierenleed, zullen door de juryleden op hun context worden beoordeeld
 
3  Inzendingen en inschrijfgeld
Iedere deelnemer mag maximaal 4 werken per sectie inzenden, maximaal 12 totaal.
 
a. Online individuele inzending 
Alle individuele inzendingen kunnen online worden ingevoerd en betaald via de website: www.hollandcircuit.nl  
 
Het formaat van de ingezonden beelden dient maximaal 1920 pixels horizontaal en/of maximaal 1080 pixels vertikaal te zijn (de digitale projector voor jurering heeft een maximale resolutie van 1920x1080 pixels), van het formaat jpg kwaliteit 8 tot 12, kleurruimte sRGB en maximaal 2,5MB.
 
Inschrijfgeld per persoon voor 5 salons:
1 sectie:   € 45     $60
2 secties: € 50     $65
3 secties: € 55     $70
 
Inzendingen waarvoor geen of geen volledige betaling is ontvangen zullen niet worden gejureerd. Cheques worden niet aanvaard.
 
Betaling kan alleen worden gedaan via het inschrijfsysteem (Paypal, Ideal, Creditcard)
 
b. Online Clubinzending
Een clubinzending bestaat uit minimaal 5 deelnemers. Inzendingen van clubs dienen door één persoon achter elkaar te worden ingebracht. Voor de 2e en volgende deelnemers van de club hoeft geen adres ingevuld te worden, wel het email adres. Aan het einde van de inschrijving wordt het te betalen tarief en de kortingen voor clubs automatisch berekend. Alle catalogi zullen in één pakket worden verzonden naar de eerste inschrijver. Alle clubinzendingen kunnen online worden ingevoerd en betaald via de website: www.hollandcircuit.nl  
 
Het formaat van de ingezonden beelden dient maximaal 1920 pixels horizontaal en/of maximaal 1080 pixels vertikaal te zijn (de digitale projector voor jurering heeft een maximale resolutie van 1920x1080 pixels), van het formaat jpg kwaliteit 8 tot 12, kleurruimte sRGB en maximaal 2,5MB.
 
Clubkortingen 
Clubs met 5 deelnemers         10 % - Clubs met 6-10 deelnemers      15 % 
Clubs met 11-20 deelnemers 25 % - Clubs met 21-30 deelnemers    30 %
Clubs met 31-40 deelnemers 35 % - Clubs met 41-50 deelnemers    40 %
 
Inzendingen waarvoor geen of geen volledige betaling is ontvangen zullen niet worden gejureerd. Cheques worden niet aanvaard.
 
Betaling kan alleen worden gedaan via het inschrijfsysteem (Paypal, Ideal, Creditcard)
 
c. Inzending per CD-ROM
Voor zowel een individuele inzending als een clubinzending is het sturen van een CD-ROM met beelden toegestaan mits er een volledig ingevuld inschrijfformulier is bijgevoegd samen met het inschrijfgeld. Let erop dat de beelden namen hebben die overeenkomen met de titels op het inschrijfformulier. (Voor tarieven zie hierboven punt a. en b.)
De werken worden door de organisatie ingebracht en u ontvangt de uitslag per email. 
Het inschrijfformulier kunt u downloaden via onze website: www.hollandcircuit.nl 
 
CD-ROM inclusief inschrijfformulier en het te betalen bedrag verzenden naar: 
11th Holland International Image Circuit
Johan Messchaertstraat 28
1623 LK  Hoorn
Nederland
 
Het formaat van de ingezonden beelden dient maximaal 1920 pixels horizontaal en/of maximaal 1080 pixels vertikaal te zijn (de digitale projector voor jurering heeft een maximale resolutie van 1920x1080 pixels), van het formaat jpg kwaliteit 8 tot 12, kleurruimte sRGB en maximaal 2,5MB.
 
Inzendingen waarvoor geen of geen volledige betaling is ontvangen zullen niet worden gejureerd. Cheques worden niet aanvaard.
 
 
4 Gelijkende beelden
Als een auteur werken met een sterk gelijkend beeld inzendt, ook indien het in verschillende secties is, dan zal maar één van de werken worden geaccepteerd. Eerder bij één van de salons geaccepteerde werken, of sterk gelijkende beelden, zullen voor die salon niet worden geaccepteerd.
 
5 Zorg
Aan de ingezonden werken zal de uiterste zorg worden besteed. De organisatoren zijn evenwel niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging en/of verlies. (In geval van het sturen van een CD-ROM)
 
6 Uitslagen
Elke deelnemer ontvangt een uitslagkaart per email en een papieren catalogus met minimaal 64 pagina’s en minimaal 150 afbeeldingen. (FIAP *****Catalogus)
 
7 Jurering
Iedere salon heeft zijn eigen juryleden. De jurering per sectie vindt plaats in één ruimte op hetzelfde tijdstip voor alle secties van alle salons, zonder dat de juryleden de scores van elkaar kunnen beïnvloeden. De uitspraak van de jury is bindend en zonder mogelijk beroep. De werken per sectie zullen verdeeld over minimaal 4 rondes aan de jury worden voorgelegd. Aan een auteur kan per Salon en per sectie slechts één prijs worden toegekend.
 
8 Auteursrecht
Deelnemers geven de organisatie het recht, zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen, beelden te reproduceren in het kader van het circuit en catalogus. Daarnaast kunnen beelden gebruikt worden voor promotionele doeleinden.
 
9 Leden van (partner)clubs / bestuursleden / Juryleden
a. Partner clubs
Leden van de 5 partnerclubs in het circuit mogen wel deelnemen maar kunnen geen prijzen ontvangen in de salon die hun eigen club organiseert.
b. Bestuursleden, chairmen en Juryleden
Het is bestuursleden, chairmen en juryleden niet toegestaan deel te nemen aan het Circuit.
c. Clubleden van clubs van juryleden
Clubleden van clubs van juryleden kunnen geen prijzen behalen bij de salon die wordt gejureerd door het betreffende jurylid.
 
10 Afwijzingen
Een inzending kan, naar het weloverwogen oordeel van de organisatie worden afgewezen als zij van mening is dat de inzending niet voldoet aan het reglement en de condities. Met een deugdzame inzending geeft de deelnemer aan dat het werk van hemzelf is. De organisatoren aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verkeerd gebruik van copyright dat het onvervreemdbaar bezit van de inzender blijft. De afwijzing is definitief en zonder beroep.
 
11 Diervriendelijk
Beelden waarop duidelijk te zien is dat er sprake is van dierenleed, zullen door de juryleden op hun context worden beoordeeld 
 
12 Jonge Fotografen
Het Holland Circuit stimuleert graag de jonge fotograaf en geeft hieraan uitdrukking door speciale jongeren prijzen ter beschikking te stellen.
Een jonge fotograaf is iemand tot 21 jaar. De prijzen die kunnen worden gewonnen zijn:
Beste Jonge Fotograaf van het Circuit (1 maal)
Beste Jonge Fotograaf van de salon (5 maal)
 
13 Akkoordverklaring
Deelnemers aan het circuit verklaren zich door deelname akkoord met deze
wedstrijdvoorwaarden. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de organisatoren. Uitsluitend het in de Nederlandse taal gestelde reglement zal bindend worden gehanteerd bij verschillen van mening.
 
Judges 2018

                   

Menu
Nieuwsberichten


Webdesign Wodyweb